Vad är CHAMP?

Professor Karin Jirström och hennes team startade CHAMP för att ta reda på hur cytostatikabehandling egentligen påverkar pancreascancer, vilket vi idag vet ganska så lite om. Ändrar cytostatika immunförsvaret och uttrycket av biomarkörer under behandlingens gång och i så fall hur?

Hur vill vi ta reda på detta?

  • Vi tar reda på tumörens specifika mutationsbild med hjälp av NGS (next generation sequencing) samt tittar på lovande proteinbiomarkörer i tumörprovet.
  • Vi tar fortlöpande blodprover under och efter cytostatikabehandlingen och tittar på immunceller, inflammationsmarkörer och cirkulerande tumör-DNA

Vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna utvidga studien och att det vi lärt oss ska kunna hjälpa oss att ge bättre och mera skräddarsydd behandling till patienter.

Patientinformation

Flödesschema

Vilka är vi?

Karin Jirström - Professor i patologi. Lunds Universitet Coordinating Principal Investigator
Tel: +46 46 2220829
karin.jirstrom@med.lu.se

Margareta Heby - PhD, Överläkare i Onkologi. SUS Co-Principal Investigator.
Tel: +46 40 331000
margareta.heby@med.lu.se

Karin Leandersson - Professor i cancerimmunologi, Lunds Universitet. Co-Principal Investigator
Tel: +46 40 391134
karin.leandersson@med.lu.se

Caroline Williamsson - PhD, Specialistläkare i kirurgi, SUS
caroline.wiliamsson@med.lu.se

Jakob Eberhard - Docent, Överläkare i onkologi SUS
jakob.eberhard@med.lu.se

Sofie Olsson-Hau, Doktorand, Specialistläkare i onkologi, SUS
Tel: +46 40 332256
sofie.olsson_hau@med.lu.se

Lise-Lott Johansson, Forskningssjuksköterska SUS
Tel: +46 40 332642
lise-lott.g.johansson@skane.se

Lina Zander, Forskningssjuksköterska SUS
Tel: +46 40 337461
lina.zander@skane.se

Björn Nodin, Biomedicinsk analytiker. Lunds Universitet.
bjorn.nodin@med.lu.se

Karolina Boman, Specialistläkare i onkologi, PhD, SUS
karolina.boman@med.lu.se

Emelie Karnevi, PhD, Forskare, Lunds Universitet.
emelie.karnevi@med.lu.se

Alexandra Petersson, Civilingenjör, Doktorand, Lunds Universitet.

David Gisselsson Nord, MD, PhD, Professor of Molecular Pathology, Lunds Universitet.
Tel: +46 733 91 40 36
david.gisselsson_nord@med.lu.se

Carina Eriksson, Forskningssjuksköterska, Lunds Universitet.
Tel: +46 17 85 09
carina.eriksson@med.lu.se

Marie Sjögren, Forskningssjuksköterska, Lunds Universitet.
Tel: +46 17 75 00
marie_i.sjogren@med.lu.se

Mer läsning

Studien är registrerad på clinicaltrials.org
Artikel om CHAMP i tidningen Vetenskap och hälsa
Vetenskapliga artiklar kring periampullär cancer som gruppen bakom CHAMP publicerat: https://ncbi.nlm.nih.gov
Intressant studie som pågår rikstäckande i Storbritannien: precisionpanc.org
Patientinformation: patientinformation
Studieprotokoll: Länk till studioprotokoll på BMC Cancer